Vmart
Máy đo huyết áp Boso

Mẹ là điều tuyệt vời nhất trần gian

Mẹ thường hay mắng con nhưng cũng là người thương con nhất. Con chỉ muốn nói rằng 'Mẹ mãi mãi là người mẹ tuyệt vời của con'.

me-7 me-9 me-8 me-7 me-6 me-5 me-4 me-3 me-2 me

Nguồn: Tham khảo